Dobór produktu

Przed dokonaniem wyboru urządzenia treningowego, warto zagłębić się nieco w zagadnienia techniczne decydujące o jego funkcjonalności. Tylko znajomość parametrów modelu oraz podstawowych danych producenta, uchronią wypożyczony sprzęt przed nieuchronnym odstawieniem w kąt. Określmy też swoje potrzeby oraz planowaną intensywność przyszłych treningów. Jeżeli planujemy zakupić produkt na własne potrzeby, warto go wcześniej sprawdzić.Nasza wypożyczalnia daje taką możliwość a około 50% wypożyczanych sprzętów fitness jest później wykupywanych z zaliczeniem wpłaconych kwot uiszczonych za usługę wypożyczenia.

Typ oporu

To najważniejszy parametr w przypadku rowerów treningowych (tradycyjnych, poziomych czy spinningowych), orbitreków czy wioślarzy. Najczęstszym błędem w tym zakresie, jest wybór urządzenia na podstawie wagi koła zamachowego. O wiele ważniejsza od masy, jest bowiem jego konstrukcja, decydująca o sposobie generowania oporu.
Wyróżniamy 6 typów oporu:

mechaniczny

– wytwarza go pasek za sprawą tarcia, które tworzy. Ze względu na awaryjność oraz hałas podczas pracy takich urządzeń nie znajdziecie w naszej wypożyczalni.

magnetyczny zewnętrzny

– powstaje dzięki magnesom umieszczonym na zewnątrz niewielkiego odcinka koła zamachowego.

Charakteryzuje się średnią płynnością i trwałością.

magnetyczny wewnętrzny

– tutaj magnesy umieszczone są wewnątrz całego obwodu koła zamachowego; działa płynnie, jest też bardzo trwały. Opór powstaje – podobnie jak w powyższym przypadku – na skutek zbliżania i oddalania się magnesu względem koła zamachowego.

elektromagnetyczny

– tutaj nie ma stałego magnesu – rolę czynnika hamującego pełni pole magnetyczne wytworzone przez elektromagnes, którego rdzeń pozostaje nieruchomy względem koła zamachowego, a zmiana wielkości siły oporu jest realizowana poprzez zmianę wartości natężenia prądu płynącego przez uzwojenia cewki elektromagnesu, co przekłada się w sposób wprost proporcjonalny na wartość natężenia pola magnetycznego, oddziałującego na wspomniane koło zamachowe.

Rozwiązanie to ma niewątpliwe zalety tj.: brak części ruchomych (jest praktycznie bezawaryjne), wytworzony opór jest jednolity w swej sile na całym obwodzie koła zamachowego, a jego regulacja jest bardzo szybka i płynna.

powietrzny

– występuje w nowych rowerkach i orbitrekach. Jest generowany za pomocą dwustronnych łopatek metalowych umieszczonych w metalowej obudowie. Siła oporu zależy od prędkości ruchów.

wodny

– występuje w wioślarzach. Generowany jest za pomocą łopatek umieszczonych w zbiorniku. Regulacja oporu polega na dolewaniu bądź wylewaniu wody ze zbiornika.

W pierwszych trzech rozwiązaniach, oporem sterujemy przy pomocy pokrętła (od 1 do 8 poziomów oporu) lub komputera (od 1 do 32 poziomów). Przy czwartym, jest to wyłącznie komputer. W przypadku oporu powietrznego jest to szybkość wykonywanych ruchów, a w oporze wodnym decyduje ilość wody w zbiorniku.